Begrafenis in Utrecht: wat moet u regelen?

jeugd

Begrafenis in Utrecht: wat moet u regelen?

Wanneer een van uw naasten komt te overlijden speelt er naast een groot verdriet een meer zakelijk aspect: hoe gaan we de begrafenis regelen? Juist in deze verdrietige periode kan dit een obstakel zijn: uw hoofd staat er helemaal niet naar om beslissingen te nemen en dit kan bovenop de emotionele last erg zwaar zijn. Hoe kunt u er dan toch voor zorgen dat uw keuzes maakt die ten goede komen van de begrafenis en waar u tevreden op terug kunt kijken? Door middel van hulp van professionals en instanties komt u eruit. U vindt deze hulp bij een uitvaartcentrum, uitvaartverzorger, of uitvaartondernemer in Utrecht, zoals Sterkher. In deze blog bespreken we hoe uitvaartverzorgers u, in de omgeving van Utrecht, kunnen helpen.

Hulp bij een begrafenis in Utrecht

Wanneer u kiest voor om een uitvaartcentrum, uitvaartverzorger of uitvaartondernemer in Utrecht, zoals Sterkher, wordt u bijgestaan in alle zaken die geregeld dienen te worden rondom de begrafenis of crematie. U kunt ervoor kiezen geen of minimale hulp in te schakelen om de kosten wat in te perken voor een goedkopere begrafenis, maar we waarschuwen alvast dat dit niet eenvoudig is. Bij een begrafenis komt erg veel kijken: bovenop uw emotionele last kan dit een obstakel worden. Wanneer u hulp inschakelt van een uitvaartverzorger zullen zaken voor u uit handen genomen worden en kunt u uw focus leggen op de rouwverwerking, mooie herinneringen en heeft u de kans om familieleden beter bij te staan.

Zaken die we in deze blog onder meer bespreken, zijn:

 • Begrafenis kosten
 • Begrafenis regelen: zelf of uitvaartcentrum?
 • Begrafenis checklist: wat komt er allemaal bij kijken?

Heeft u een vraag over een aankomende begrafenis in Utrecht? Stel hem gerust aan Sterkher en neem contact met ons op.

Wat kost een begrafenis?

Wanneer u een begrafenis moet regelen, of alvast wilt weten wat er voor uw eigen begrafenis geregeld dient te worden, komt vaak eerst deze vraag op: Wat kost een begrafenis eigenlijk?

Een vraag waar u misschien liever niet bij stilstaat of misschien zelfs ongemakkelijk lijkt om te stellen. Dat is begrijpelijk, want bij dit emotioneel zware gebeuren wilt u misschien even niet aan zoiets als geld denken. Toch is het een heel logische vraag, want u wilt weten waar u aan toe bent en structuur aanbrengen voor een actuele of toekomstige periode. Daarom helpen wij u graag een antwoord te vinden op deze vraag.

Kosten begrafenis

De kosten voor een begrafenis kunnen natuurlijk zeer variëren: het ligt eraan in hoeverre u de diensten uitbesteedt en aan welke wensen u wil voldoen. Volgens de Uitvaartverzekeringswijzer kostte een begrafenis in Nederland in het afgelopen jaar (2019) tussen de 7.000 en 10.000 euro. De gemiddelde kosten liggen op 8.000 euro. Neem voor een overzicht een kijkje op de betreffende webpagina van Uitvaartverzekeringswijzer: Kosten Begrafenis.

Waar zitten deze begrafeniskosten precies in?

De kosten voor een begrafenis zitten bijvoorbeeld in de volgende zaken:

 • De begrafenisondernemer of uitvaartverzorger
 • De kist
 • De verzorging van overledene voorafgaand aan de begrafenis

Bovenstaande zijn basisonderdelen, waarbij de kosten voor de begrafenisondernemer gemiddeld 1.500 euro bedraagt, de kosten voor de kist 500 euro en de kosten voor de verzorging 150 euro.

Overige kosten komen bijvoorbeeld kijken bij de volgende zaken:

 • Het opbaren (thuis of in het uitvaartcentrum)
 • Vervoer (van rouwcentrum naar huis, of van huis naar begraafplaats)
 • Extra´s voor de grafkist, of speciale materialen
 • Ingehuurde dragers
 • Huur van de kerk
 • Grafkosten (delven, rechten, steen)
 • Rouwkaarten
 • Rouwadvertentie
 • Catering
 • Bloemstuk
 • Fotograaf of videograaf die de begrafenis vastlegt

Uitvaartverzekering

Controleer altijd of de overledene een uitvaartverzekering heeft afgesloten. Check of er een polis aanwezig is die u kunt verzekeren of neem contact op met de uitvaartverzekeraar als u weet welke dit is. Gezien de kostenbesparing (voor een goedkopere begrafenis) is het aan te raden dit goed uit te zoeken en niet meteen op te geven als u het niet direct kunt vinden.

Zelf regelen of een uitvaartcentrum inschakelen?

Wanneer u een begrafenis moet regelen, zijn er veel zaken die u dient te overwegen. Als u eenmaal een kostenplaatje heeft opgemaakt kan de vraag worden gesteld: ga ik de begrafenis zelf (goedkoper) regelen of laat ik dit uit handen nemen door een professioneel uitvaartverzorger of -centrum?

Begrafenis regelen via uitvaartverzorger

Een uitvaartverzorger kan van grote dienst zijn: veel handelingen kunnen uit handen worden genomen zodat u kunt focussen op familie, het rouwproces en andere zaken die op dat moment voor u van belang zijn. Een uitvaartcentrum behandelt met veel respect uw vragen en loopt alle mogelijkheden en stappen die genomen dienen te worden met u langs. Zo komt u niet voor verrassingen of stressvolle momenten te staan, in deze toch al instabiele tijd.

Benieuwd welke diensten wij verlenen en hoe wij u kunnen bijstaan? Bekijk de diensten van Sterkher.

Begrafenis zelf (goedkoop) regelen

Een begrafenis zelf regelen, is niet eenvoudig. Het kan zijn dat u er toch voor wil kiezen het deels of grotendeels zelf te regelen, vanwege de kosten. Alhoewel hulp van een uitvaartverzorger een goede investering is, willen we u graag een inzicht geven in wat er allemaal geregeld dient te worden als u kiest voor een goedkopere begrafenis. Om u hierbij te helpen, hebben we daarom een checklist opgesteld met informatie. Op deze manier kunt u besluiten in hoeverre het noodzakelijk is om hulp voor de begrafenis in te schakelen.

Checklist: wat komt er kijken bij het regelen van een begrafenis?

1. Sterfgeval melden, vaststellen en aangifte doen

Wanneer iemand is overleden, dient dit gemeld te worden bij een arts. Meld dit direct. Vervolgens dient het overlijden vastgesteld te worden, dit gebeurd door een schouwarts, de behandelend arts in het ziekenhuis of de huisarts.

Na de melding en vaststelling, doet u aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand. Maak hiervoor zo snel mogelijk een afspraak. Wanneer het moment van aangifte is aangebroken, dient u de A- en B-verklaring af te geven in een ongeopende envelop, die u voorafgaand ontvangt van de arts.

 • A-verklaring: op deze verklaring is de overlijdensdatum vastgesteld
 • B-verklaring: op deze verklaring is de waarschijnlijke doodsoorzaak vastgesteld

Naast de A- en B-verklaring neemt u mee:

 • Identiteitsbewijs
 • Benodigde informatie voor de begrafenis
 • Indien mogelijk: trouwboekje

Wanneer dit is volbracht wordt de overledene uitgeschreven en kan de akte van overlijden worden opgesteld.

U ontvangt:

 • Uittreksel uit het overlijdensregister. Bewaar dit document goed, deze heeft u nodig om zaken na de begrafenis te regelen.
 • Verlof tot begraven of crematie. Bewaar dit document goed, hierin wordt toestemming gegeven voor de begrafenis. Overhandig dit document aan de begraafplaatsbeheerder of crematoriumbeheerder wanneer alles in ingevuld.
2. Verzorging en opbaring

Wij raden aan de laatste verzorging via een uitvaartverzorger of uitvaartcentrum uit te laten voeren. Zij beschikken over alle kennis, kennen de professionals en voeren dit het beste uit. Daarbij kan het emotioneel erg zwaar zijn om dit zelf te doen. Indien u ervoor kiest dit toch zelf te doen (in verband met kosten) vragen wij u zich goed in te verdiepen en hulp in te schakelen. Lees hier het protocol bij de laatste verzorging van de overledene.

Na de laatste verzorging gaan we over tot de opbaring. Opbaren kan in een uitvaartcentrum, mortuarium of thuis. Hier blijft het lichaam tot de dag van de begrafenis (of crematie). Het lichaam wordt in een kist, of thuis op bed opgebaard. Een uitvaartcentrum voorziet in de nodige voorzieningen om zorg te dragen voor de overledene tot de dag van de begrafenis of crematie. Bij een opbaring thuis dient u ervoor te zorgen dat het lichaam goed gekoeld blijft. Laat u informeren waar u geschikte voorzieningen voor opbaring en begrafenis in Utrecht kunt huren.

3. Kist, bloemen en vervoer

Na het opbaren, is het zaak om een kist te kiezen voor de begrafenis. Er is een grote verscheidenheid aan kisten beschikbaar, waarbij u kunt kiezen voor klassieke grafkisten, moderne grafkisten en duurzame grafkisten in verscheidene materialen, voorzien van allerlei soorten handvatten in diverse maten.

Bloemen zijn geen verplichting, maar natuurlijk wel een echte toevoeging voor de ambiance tijdens de begrafenis. Meld bij uw bloemist dat u een boeket wilt samenstellen voor bij de kist (en eventueel andere plekken tijdens de plechtigheid) en deze kan u goed helpen.

U moet over een auto beschikken waar de kist in past. Regel uw vervoer via uw uitvaartverzorger of eventueel een andere organisatie die hier een expertise in heeft. Tijdens het vervoer dient de kist gesloten te zijn en na vervoer getild te worden door bij voorkeur 4 personen. Bedenk door wie u de kist wil laten dragen. Dit kunnen medewerkers van het uitvaartcentrum zijn, maar ook door u gekozen nabestaanden.

4. Begrafenis of crematie

Het is wettelijk verplicht dat een overledene minimaal 36 uur na overlijden wordt begraven of gecremeerd. De maximale termijn is 6 werkdagen (weekenden en feestdagen zijn hier dus niet inbegrepen). Wanneer u alle juiste documentatie heeft geregeld en overhandigd bij het uitvaartcentrum of crematorium kan worden overgegaan tot begrafenis of crematie.

Crematie

Heeft de overledene gekozen voor een crematie? Dan maakt u een afspraak bij een crematorium. Bespreek of u gebruik wil maken van de volgende diensten:

 • Alleen de crematie
 • Ontvangstkamer
 • Aula voor afscheidsplechtigheid
 • Condoleanceruimte
 • Catering

Bij ieder onderdeel moet u van tevoren checken hoeveel tijd u hiervoor wilt reserveren. Het is gebruikelijk om 45 minuten voor een afscheidsplechtigheid te reserveren en 45 minuten in de condoleanceruimte.

Begrafenis

Als u kiest voor cremeren, maakt u een afspraak bij een uitvaartcentrum. Denk alvast na over de volgende zaken:

 • Soort begraafplaats: zoals een gemeentelijke, kerkelijke of natuurlijke begraafplaats.
 • Soort graf: zoals een familiegraf, algemeen of particulier graf.
 • Grafrust: minstens 10 jaar grafrust in wettelijk verplicht. Particuliere begraafplaatsen bieden meestal 20 jaar grafrust, wat eventueel ook uitgebreid kan worden.
5. Afscheidsplechtigheid

Voor de begrafenis kunt u één of meerdere afscheidsplechtigheden organiseren. Voor de afscheidsplechtigheid dient u na te denken over:

 • Leiding en draaiboek (dit kunt u overdragen aan uitvaartverzorger, ritueelbegeleider, priester of pastoor)
 • Locatie
 • Muziek
 • Toespraak
 • Condoleanceruimte
 • Catering

Meer weten over wensen tijdens een uitvaart? Lees het in onze blog over Uitvaart in Utrecht.

6. Na de uitvaart

Ook na de uitvaart moet er heel veel geregeld worden. Denk aan het informeren van nabestaanden, het regelen van bankzaken, erfenis, belastingen, het beëindigen van lidmaatschappen en social media-accounts. Directe familie en andere nabestaanden die dichtbij staan zullen al eerder van het overlijden op de hoogte zijn gesteld. Verdere familie, vrienden en kennissen kunt u middels een rouwkaart of rouwadvertentie op de hoogte stellen. Hierin kunt u een mooi bericht plaatsen ter nagedachtenis en eventueel informatie rondom de begrafenis en afscheidsplechtigheid vermelden.

Begrafenis in Utrecht regelen met Sterkher

U leest het, er komt er veel kijken bij het regelen van een begrafenis. Wilt u hier graag deels of grotendeels bij geholpen worden? Dan staat Sterkher u graag bij in Utrecht en omgeving.

Uitvaart in Utrecht regelen: wie kan u helpen?

herinneringen

Uitvaart in Utrecht regelen: wie kan u helpen?

Het regelen van een uitvaart is vaak erg zwaar voor nabestaanden. Heel begrijpelijk natuurlijk: in een korte periode van verdriet moet aandacht geschonken worden aan het zakelijk aspect, namelijk het regelen van de uitvaart. Erg lastig wanneer u met eigen verdriet te kampen hebt en zorg en aandacht wilt geven aan andere nabestaanden. Hoe kunt u in deze periode toch de juiste beslissingen maken voor de uitvaart, waar u ook later tevreden op terug kunt kijken? Zoek hulp van mensen en instanties die hierin gespecialiseerd zijn: zoek hulp van een uitvaartcentrum, uitvaartverzorger, of uitvaartondernemer. In deze blog bespreken hoe zij u, in de omgeving van Utrecht, kunnen helpen.

Hoe regelt u een uitvaart in Utrecht?

U kunt bij diverse instanties en professionals in Utrecht hulp inschakelen in de vorm van uitvaartbegeleiding: uitvaartcentra, uitvaartverzorgers of -ondernemers. Zij kunnen u bijstaan in alles wat geregeld dient te worden voorafgaand, ten tijde van en na de uitvaart. Sommige mensen kiezen ervoor dit grotendeels zelf op zich te nemen om de kosten te drukken, maar dit is niet eenvoudig. Een uitvaartondernemer weet precies wat er dient te gebeuren en kan u in alle stappen bijstaan en zaken uit handen nemen. Wanneer u hiervoor kiest, kunt u zich beter focussen op de rouwverwerking en eventueel beter uw familieleden en andere nabestaanden bijstaan.

Heeft u een vraag over een aankomende uitvaart in Utrecht? Stel hem gerust aan Sterkher en neem contact met ons op.

Waar dient u het de uitvaartondernemer van op de hoogte te stellen?

Wanneer u ervoor kiest u te laten bijstaan door een uitvaartcentrum, uitvaartondernemer of uitvaartverzorger, kiest u ervoor om de zaken grotendeels uit handen te geven. Grotendeels, en niet helemaal, omdat er een aantal zaken van u verwacht kunnen worden. Hier wordt u door de desbetreffende professional van op de hoogte gesteld. U kunt hierbij denken aan zaken, zoals:

 • Sterfgeval melden
 • Sterfgeval laten vaststellen
 • Aangifte doen bij de burgerlijke stand
 • Wensen voor laatste verzorging
 • Wensen voor opbaring
 • Begraven of cremeren
 • Zaken na de uitvaart

Benieuwd welke diensten wij verlenen en hoe wij u kunnen bijstaan? Bekijk de diensten van Sterkher.

Daarnaast dient de ondernemer op de hoogte te zijn van de wensen van de overledene en nabestaanden voor de uitvaart. Zoals:

 1. Afscheid
 2. Drukwerk
 3. Kist
 4. Bloemen
 5. Locatie
 6. Vervoer
 7. Dragers
 8. Condoleanceregister
 9. Toespraken
 10. Muziek
 11. Condoleanceruimte
 12. Catering

We zullen alle bovenstaande punten in deze blog verder voor u uitlichten, zodat u precies weet waar u allemaal aan moet denken. Wilt u hier meer over weten en bent u benieuwd wat de kosten van een uitvaart in Utrecht zijn? Lees het in onze blog met tips voor het regelen van een begrafenis in Utrecht.

Uitvaartwensen van overledene en nabestaanden

Bespreek uw wensen voor de uitvaart met uw uitvaartverzorger. U kunt controleren of de overledene zijn of haar uitvaartwensen heeft vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld in een wensenboekje staan, maar misschien heeft u ook beschikking over een uitvaartpolis of testament. Er kunnen ook wensen zijn vanuit de nabestaanden: bespreek dit met de betreffende nabestaanden en neem ook met hen de onderstaande punten door.

1.     Afscheid nemen

Bij de opbaring van de overledene, bijvoorbeeld in de vorm van een avondwake, kunnen nabestaanden afscheid nemen. U kunt voorafgaand uw naasten, zoals familie, vrienden en kennissen, uitnodigen voor een bezoek. Ook dit hoeft u niet zelf te regelen: dit kan samen met de uitvaartverzorger worden georganiseerd.

2.     Rouwdrukwerk

Hoe stelt u mensen op de hoogte van het overlijden van uw familielid of vriend? Er kan een rouwkaart verstuurd worden of rouwadvertentie geplaatst worden. De rouwkaart stuurt u naar naasten en de rouwadvertentie wordt geplaatst in de krant. Een rouwkaart heeft meestal de voorkeur om mensen op de hoogte te stellen. U kunt deze zelf maken of laten maken. Voor deze laatste optie neemt u contact op met een drukkerij: zij drukken de kaart voor u maar kunnen u ook helpen bij de vormgeving van de kaart. Is de overledene een persoon waarvoor een groot publiek bereikt dient te worden? Dan is een rouwadvertentie een goede optie. Deze kan in een regionale krant of landelijke krant worden geplaatst, maar ook online. Houd er rekening mee dat naar aanleiding van een rouwadvertentie meer mensen op de uitvaart kunnen komen.

Bij een uitvaart in Utrecht kunt u bijvoorbeeld een rouwadvertentie plaatsen in AD Utrechts Nieuwsblad.

3.     De grafkist

De keuze voor de grafkist, is een persoonlijke keuze. Hier zijn diverse mogelijkheden in, qua stijl, kleur en materiaal. De uitvaartverzorger kan u hier alles over vertellen: hij weet welke opties er zijn en helpt u bij het kiezen van een grafkist, zoals:

Klassiek: massief hout, lak en klassieke handvatten

Modern: modern afgewerkte kist van lichtgekleurd hout

Duurzaam: gemaakt van duurzaam hout dat biologisch afbreekbaar is

4.     Aankleding

Door middel van foto’s en bloemstukken creëert u een mooie ambiance voor een persoonlijke uitvaart. Hiermee geeft u glip van het leven van de overledene. Foto´s en bijvoorbeeld tekeningen van kinderen kunt u zelf verzorgen, maar bij de bloemen kan uitvaartbegeleiding u goed helpen: er is veel keus en een helpende hand kan dan fijn zijn.

5.     Locatie

Veel mensen kiezen ervoor om de afscheidsdienst in het door hun gekozen crematorium of uitvaartcentrum te houden: vaak ligt deze in de buurt, of is bekend van andere bijgewoonde plechtigheden. Er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden, zoals plaatsen die een belangrijke factor waren in het leven van de overledene. Denk bijvoorbeeld aan: een kerk, theater, natuurgebied of een andere speciale plek van persoonlijke waarde. Ga in overleg met uw uitvaartbegeleiding en neem contact op met de locatie voor het maken van afspraken voor de afscheidsplechtigheid.

6.     Vervoer

De uitvaart begint met het rouwvervoer. Er zijn veel mogelijkheden: het favoriete automerk van de overledene, of ga voor oldtimers, motoren of koetsen. De uitvaartverzorgers van Sterkher helpen u graag bij het regelen van het rouwvervoer voor een uitvaart in Utrecht.

7.     Dragers

U kunt ervoor kiezen de overledene naar binnen te laten dragen door dragers. Gebruikelijk is dat dit vier dragers zijn, maar dit kunnen er ook iets meer of minder zijn. U kunt dragers via uw uitvaartcentrum inhuren, maar de dragers kunnen ook naasten van de overledene zijn. Overleg met uw naasten wie dit graag doet: overrompel ze er niet mee op de dag zelf, vraag het ruim van tevoren.

8.     Condoleanceregister

Bezoekers van de uitvaartplechtigheid kunnen hun naam, adresgegevens en een laatste berichtje achterlaten in het condoleanceregister. Soms kan er ook worden gekozen voor condoleancekaartjes, die na afloop ingezameld worden. Is er iemand overleden met een groot publiek of bepaalde positie in de regio? Dan kan er ook gekozen worden voor een online register. Stel mensen hiervan op de hoogte middels uw rouwadvertentie.

9.     Toespraken

Een toespraak is een mooie manier om een verhaal te delen met nabestaanden over de

overledene. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een anekdote (of meerdere), een passend verhaal of gedicht. Bespreek met uw naasten wie er graag zal willen spreken: dit zijn er meestal 2 tot 4 van 5 tot 10 minuten per spreker. Het ligt er natuurlijk ook aan hoeveel tijd u voor de plechtigheid heeft ingepland: gebruikelijk duurt deze 45 minuten. Uw uitvaartbegeleiding kan u goed helpen bij de organisatie hiervan.

10.  Muziek

Muziek wordt ervaren als een belangrijk onderdeel tijdens een persoonlijke uitvaart: dit is een weergave van het leven van de overledene en geeft de nabestaanden een moment van herkenning. Muziek wordt tussen de toespraken door gedraaid, waarbij er gemiddeld 3 worden afgespeeld. laat iets horen over het leven van de overledene en het zorgt daarnaast voor veel herkenning. Gemiddeld worden er 3 tot 5 nummers per uitvaart afgespeeld, van ongeveer 4 minuten per nummer. Houdt er rekening mee hoeveel tijd u voor de plechtigheid heeft gereserveerd: dit is meestal 45 minuten.

Heeft u inspiratie nodig voor mooie muziek voor de uitvaart? Bekijk hier een top 100 van meest gespeelde muziek op een uitvaart.

11.  Ontvangstkamer

De ontvangstkamer is de ruimte waar u elkaar na de afscheidsplechtigheid in alle rust kunt condoleren. Doorgaans heeft u hier 45 minuten voor per 75 genodigden. Heeft u meer genodigden die de afscheidsplechtigheid bezoeken? Plan dan per 25 genodigden 15 minuten meer in.

12.  Catering

Na de uitvaartplechtigheid is er de mogelijkheid gebruik te maken van cateringarrangementen die het uitvaartcentrum verstrekt. Velen kiezen voor een koffietafel, maar u kunt het ook aangeven wanneer u iets anders wilt. Denk bijvoorbeeld aan hapjes, extra zoetigheid of een speciale lekkernij die favoriet was van de overledene of waar u als familie mooie herinneringen aan heeft. Overleg met de uitvaartverzorging (of uitvaartcentrum) wat voor u en uw naasten de voorkeur heeft. U kunt natuurlijk ook naderhand verzamelen op een andere locatie.

Hulp van een uitvaartverzorger voor uitvaart in Utrecht

U leest het, er komt er veel kijken bij het regelen van een begrafenis. Wilt u hier graag deels of grotendeels bij geholpen worden in de vorm van uitvaartverzorging? Dan staat Sterkher u graag bij in Utrecht en omgeving.